Profiel

Angela Hoogstrate

Angela Hoogstrate

(preverbaal) logopedist.

Sinds 1997 is Angela logopedist. Ze startte haar carrière in Zuid Duitsland waar ze een logopediepraktijk hielp opzetten. Terug in Nederland werkte ze in de diagnostiek, waarbij ze kinderen met gehoor- en taalproblemen onderzocht en multidisciplinair in kaart bracht. Daarna is ze gaan werken met kinderen met vertraagde en bijzondere ontwikkeling om deze communicatief sterker te maken. Hiervoor is ze zich gaan specialiseren in methodieken die direct toepasbaar zijn in het werk met de kinderen. Angela is overtuigd van het belang van het netwerk, de familie, de leerkrachten voor het stimuleren van de communicatieve ontwikkeling van het kind. Dit was de basis om oudercursussen te geven, zoals het leren stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van kinderen met een vertraagde ontwikkeling en het geven van de gebarencursus NmG. Daarnaast werkt ze als pré-verbaal logopedist en helpt ze baby’s met eet- en drinkproblemen en geeft ze ouders adviezen.